27 stycznia 2020 Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
Gmina Paprotnia

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalny Portal Mapowy

11.04.2017

Ilustracja do: Ilustracja do: Ilustracja do: Ilustracja do: Ilustracja do:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 9/2017,  NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;

 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

I.Termin składania wniosków:  

Termin, od którego można składać wnioski: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 12 maja 2017 r. do godziny 15.30

 

II.Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

 2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

 3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30;

 4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

 5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek;

 6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

 7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;

 9. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV.Formy wsparcia i Finanse – zachowanie dziedzictwa lokalnego:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;

 • do 95% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: kościoły i inne związki wyznaniowe.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.216.680,00zł.

 

 1. Formy wsparcia i Finanse –  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 638.500,00 zł.

 

 

VI.Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;

 • 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 3.294.820,00 zł.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji:

 

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:

1)w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

2)na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06,   

e mail: [email protected]

Leszek Trębicki - Wójt Gminy

Kontakt


Paprotnia mapa

Licznik odwiedzin

100835
Rozmiar czcionki
Kontrast