10 sierpnia 2020 Imieniny: Borysa, Filomeny, Wawrzyńca
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa
PAPROTNIA Pogoda

Lokalny Portal Mapowy

INFORMACJA

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Paprotnia w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.

            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Paprotnia w pok. 3 codziennie od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 15.30.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Wójt Gminy Paprotnia

/-/ Stanisław Ładziak

Rozmiar czcionki
Kontrast