13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Zdjęcie przedstawia ziemniaki

URZĘDOWY OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZIEMNIAKÓW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.1592) podmioty, które uprawiają , magazynują , pakują sortują, wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na terytorium RP  bulwy ziemniaków , w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich , muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych , prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa .

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI :

-wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki , uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha , także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa,

-wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż ziemniaków innych niż sadzeniaki ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną na potrzeby własne odbiorców, chyba że prowadzą one sprzedaż na rynkach hurtowych lub przemieszczają bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE).

   W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych należy złożyć wniosek o wpis do właściwego terenowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa , ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.  (Ze względu na zagrożenie Covid – Sars 2 zaleca się załatwienie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Podmiot, który wykonuje działalność wymagającą wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych –  podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł  na  podst. art. 58 ust. 4 pkt 3, ustawy o ochronie roślin przed agrofagami ( Dz. U z 2021r.poz.256 ).

 

Źródło:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Siedlcach


Rozmiar czcionki
Kontrast