25 lutego 2024 Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wójt Gminy Paprotnia  uprzejmie informuje, że  Kolegium Sądu Okręgowego w  Siedlcach  na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019r. ustaliło  następującą liczbę ławników wybieranych na  okres  kadencji  2020 – 2023 przez Radę Gminy Paprotnia.

– do Sądu Rejonowego w Siedlcach   –  1 ( Wydział Rodzinny)

– do Sądu Okręgowego w Siedlcach   –   2 ( 1 – Wydział Cywilny, 1 – Wydział Karny)

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie  i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 2. Jest nieskazitelnego charakteru.

3. Ukończył 30 lat.

4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od  roku.

5. Nie przekroczył 70 lat.

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

7. Posiada co najmniej  wykształcenie  średnie lub średnie  branżowe.

Osoby niemogące być ławnikami:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

4. Adwokaci i aplikanci radcowscy.

5. Duchowni.

6. Żołnierze w czynnej  Służbie w Więziennej.

 7. Radni gminy, powiatu i województwa.

Osoby zainteresowane kandydowaniem  proszone są o  zgłaszanie się do Urzędu Gminy Paprotnia ( Pani Waleria Zubka pok. Nr 11 tel. 25 63 121 03)  celem pobrania niezbędnych dokumentów.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa  30.06.2019r.


Rozmiar czcionki
Kontrast