30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Ilustracja do:  Kampania informacyjna ZUS – roczne rozliczenie składki zdrowotnejRoczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć do 22 maja 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 r. stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

zasady ogólne – podatek według skali,

zasady ogólne – podatek liniowy,

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie?

Rozliczenie roczne płatnik przekazuje w dokumencie za kwiecień 2023 r.:

w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,

w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Ważne!

Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. trzeba złożyć do 22 maja 2023 r.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Co wynika z rocznego rozliczenia?

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że są zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,

opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Płatnik będzie musiał sprawdzić i podpisać wniosek, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 r. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 r. płatnik musi złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć:

najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,

do 30 czerwca 2023 r. – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc:

podczas e-wizyty w ZUS,

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,

u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach oferuje również bezpłatne szkolenia
i instruktaże dot. zasad wypełniania rocznego rozliczenia.

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenie znajdują się na stronie www.zus.pl
(w zakładce wydarzenia i szkolenia).

Szczegółowe informacje:

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA

Materiały dodatkowe:

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – webinarium (link do YouTube)

prezentacja z webinarium (pdf 4,7mb),

pytania i odpowiedzi z webinarium – roczne rozliczenie składki zdrowotnej) (plik 60kb)

pytania i odpowiedzi z YT – roczne rozliczenie składki zdrowotnej) (plik 32kb)

kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przykłady rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Działalność gospodarcza opodatkowana liniowo (link do YouTube) 

Działalność gospodarcza opodatkowana wg skali (link do YouTube)

Działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu (link do YouTube)

Jedna działalność gospodarcza, dwie formy opodatkowania (link do YouTube)


Rozmiar czcionki
Kontrast