21 lipca 2024 Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy za 2023 rok odbędzie się 27 czerwca 2024 roku.

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie` poparte podpisami co najmniej 20 osób ( w gminie do 20.000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 27 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Paprotnia, 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca  2024 roku nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy za 2023 rok odbędzie się 27 czerwca 2024 roku.

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie` poparte podpisami co najmniej 20 osób ( w gminie do 20.000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 27 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Paprotnia, 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca  2024 roku nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem


Rozmiar czcionki
Kontrast