24 lutego 2024 Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

 Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt został:

opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;

przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;

wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;

osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:

Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;

drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAPna adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl

Uchwała_konsultacje_Program_współpracy_2023

zał. nr 1_Program_ współpracy_ na_ 2023

zal. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_2022


Rozmiar czcionki
Kontrast