24 kwietnia 2024 Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Plakat na zielonym tle, czas młodzieży

 

Miejsce realizacji

Projekt lokalny – szkoły w: Przesmykach, Paprotni, Suchożebrach, Pruszynie, Hołubli i Krześlinie

 

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu zaangażowanie młodzieży w akcję na rzecz ochrony ekosystemu lasu i łąki na obszarze wiejskim. Akcję zrealizujemy w sześciu małych miejscowościach powiatu siedleckiego. Inicjatorem działań będzie grupa 80-100 uczniów z sześciu klas szóstych (13-14 lat). Każda klasa stworzy film będący kampanią społeczną skierowaną do dorosłych mieszkańców wsi. Młodzież poprowadzi również zajęcia uświadamiające dla dzieci przedszkolnych i tych z zerówki oraz weźmie udział w szkoleniach, które rozwiną jej kompetencje miękkie, kreatywność i wyobraźnię. Doraźnym efektem projektu będzie mniejsza ilość śmieci w okolicy, a długofalowym – większe zaangażowanie Młodych w akcje społeczne oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców sześciu miejscowości powiatu siedleckiego.

 

Planowane działania

Nasz projekt ma dwa priorytetowe cele:
– angaż̇ Młodzieży w akcję społeczną, jej wszechstronny rozwój oraz pokazanie, że szkoła może być́ naprawdę̨ fajna,
– ochrona ekosystemu lasu na wsi.
Oba cele są̨ równie istotne.

Działania w projekcie:

Spotkanie koordynatora projektu z klasami siódmymi w sześciu miejscowościach.
a) Opis potrzeby realizacji projektu oraz poszczególnych jego etapów. Zaangażowanie uczniów w akcję. Przedstawienie harmonogramu wydarzeń.
b) Nadanie funkcji każdemu uczniowi (lider grupy dokonujący ostatecznych decyzji, zastępca lidera, rzecznik prasowy, tik tok master, fotograf, lider spotkania z przedszkolakami, reżyser etiudy filmowej). Każda osoba wybierze sobie funkcję, za którą będzie odpowiedzialna przed resztą klasy podczas trwania projektu.
c) Zebranie zgód RODO od rodziców uczniów biorących udział w projekcie (zgody RODO pozwolą nam na publikację wizerunku dzieci na stronie Fundacji Śmiałka i na stronie grantodawcy). 01.02-04.05.2021

Debata oksfordzka w klasie. Do debaty uczniów i nauczycieli przygotuje Fundacja „Projekty Edukacyjne”, która tworzy Poznańską Ligę Debat. Odbędzie się 8-godzinne szkolenie 12 pedagogów oraz 6 szkoleń po 6 godzin dla 6 klas siódmych. Nauczyciele zdobędą kompetencje, które pozwolą im na samodzielną organizację debat w szkole. Młodzież będzie toczyć dyskusję nad kwestią wywozu śmieci do lasu. 01.03-30.06.2021

Lekcja w przedszkolu. Młodzież uda się do swojego lokalnego przedszkola (w każdej miejscowości jest tylko jedno), aby nauczyć maluszki, jak dbać o środowisko. Zajęcia potrwają max. 1,5 h, będą zawierały zabawę oraz grę jako narzędzie nauki. Maluchy są wyszczególnioną grupą docelową projektu, gdyż zaczynają przyswajać normy społeczne oraz świadomie i krytycznie kształtować swoje postawy. Są podatne na naukę i eksplorację otoczenia. W każdym przedszkolu mamy około 40 dzieci. Plan zajęć:
a) Wprowadzenie do tematu.
b) Zabawa integracyjna.
c) Gra lub praca plastyczna dotycząca środowiska.
d) Zaprezentowanie dzieł dzieci i dyskusja podsumowująca. 01.06-01.11.2021

Akcja sprzątania okolicznego lasu i łąki przy udziale młodzieży oraz ich rodzin. Akcję poprowadzi Grupa Ekologiczna z Siedlec, która jest ekspertem środowiska i jego zasobów w tamtej okolicy. Na akcję zostaną zaproszeni:
– przedstawiciel gminy, najchętniej Wójt,
– przedstawiciel lokalnego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
– przedstawiciel Lasów Państwowych,
– ksiądz z pobliskiej parafii (osoby duchowne stanowią autorytet na wsi, więc chcemy je zaangażować w nasze działania),
– lokalne media.
Zaproszenia wyślemy za pomocą poczty email. 01.04-01.07.2021

Warsztat kompetencji miękkich w sześciu klasach siódmych – szkolenie eksperckie z zakresu: integracji i komunikacji w klasie oraz podstaw wystąpień publicznych. Szkolenie potrwa około 5h w każdej szkole. Poprowadzi je osoba z zewnątrz. Trudno uwierzyć w to, że szkolenie automatycznie wyposaży dzieci w pożądane cechy, ale może wskazać drogę, którą należy pożądać. Spotkanie pokaże nastolatkom, że pomimo różnic, mogą stanowić silną grupę i świetnie ze sobą współpracować. Na szkoleniu będziemy też przekonywać naszych podopiecznych do zabierania głosu na forum i utwierdzać ich w przekonaniu, że każda opinia jest cenna. 01.09.2021-02.01.2022

Warsztat: „Jak przeprowadzić udaną kampanię społeczną i sprawdzić jej skuteczność?” poprowadzony przez naszą wolontariuszkę – Agatę Puchałę mającą doświadczenie w reklamie i PR, pedagożkę i edukatorkę. Agata opowie o tym, czym jest kampania społeczna, wyświetli przykłady fantastycznych kampanii oraz opowie o tym, jak sprawdzić ich efektywność. 01.09.2021-02.01.2022

Warsztaty teledyskowe dla młodzieży – „Jak kręcić dobre filmy telefonem komórkowym?” poprowadzone przez specjalistę z branży filmowej. Merytoryczne zajęcia pełne praktycznej wiedzy, o których marzy każdy przedstawiciel pokolenia Post-Millennials. Szkolenie zrealizuje osoba z zewnątrz. 01.09.2021-02.01.2022

Praca nad etiudą filmową dla społeczności lokalnej. Potrwa dziesięć miesięcy, a jej głównym rezultatem będzie 6 krótkich film – kampanii społecznych (manifestów) na rzecz środowiska lokalnego. Jako koordynatorka projektu pomogę w przygotowaniu filmów i ich montażu. Mam ukończone szkolenie z programu do obróbki filmów – Da Vinci Resolve. 01.02.2021-02.01.2022

Zamknięcie projektu. W każdej szkole zorganizujemy małą konferencję, na którą zaprosimy: przedstawiciela urzędu gminy, księdza z parafii, przedstawiciela zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiciela Lasów Państwowych, rodziców, nauczycieli i uczniów, aby wyświetlić film nakręcony przez młodzież i wysłuchać jej wrażeń po realizacji projektu. Młodzieży wręczymy pamiątkowe certyfikaty. Filmy zostaną udostępnione na stronach gmin, szkół, w lokalnych mediach. Na wszystkie konferencje przygotujemy wegetariański catering z produktów lokalnych rolników. Talerzyki, sztućce oraz kubki będą papierowe/tekturowe. Gości namówimy do przyjechania transportem publicznym lub zorganizowania car poolingu (szkoły znajdują się w bliskiej odległości od przystanków autobusowych). Każdej szkole zakupimy dzbanek z wymiennym filtrem, aby można było serwować wodę z kranu. Zaopatrzymy się również w kawę i herbatę ze znakiem fair trade. 02.01-30.04.2022

Ewaluacja uczestników projektu – naszej Młodzieży. Czy projekt wzmocnił ich kompetencje personalne i społeczne? Co zyskali dzięki projektowi? Co należałoby poprawić? Ankiety elektroniczne. 02.01-30.04.2022

Ewaluacja odbiorców kampanii społecznej. Przeprowadzenie ankiet wśród losowej grupy mieszkańców wsi. Czy kampania spowodowała zmianę w społeczeństwie? Ankiety papierowe i elektroniczne. 02.01-30.04.2022

Rozliczenie projektu. Po 30.04.2022 r.

 

Działania informacyjne, promocyjne i komunikacyjne projektu:

Opublikowanie 3 plakatów na stronie internetowej Fundacji Śmiałka:
a) Plakat przed rozpoczęciem działań projektowych: na plakacie pojawi się hasło: #Czas #Młodzieży i logo Active Citizens Fund oraz logo Fundacji Śmiałka, a także numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji na temat planowanej akcji. Pod plakatem idea i opis programu, informacje o grantodawcy itp.,
b) Plakat w trakcie działań z listą zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć,
c) Plakat na zakończenie działań z wyraźnym apelem do mieszkańców o obejrzenie kampanii społecznej przygotowanej przez „ich” Młodzież.

Opublikowanie plakatów na stronach szkół-beneficjentów i gmin.

Opublikowanie plakatów na Facebooku i TikToku Fundacji Śmiałka.

Prośba o objęcie projektu patronatem merytorycznym przez WFOŚ i Lasy Państwowe.

Prośba o objęcie projektu patronatem merytorycznym przez ngo.pl.

Kontakt ze wszystkimi lokalnymi mediami (do tej pory współpracowaliśmy z Telewizją Regionalną, Radio dla Ciebie Siedlce i Radio Eska Siedlce). Chcielibyśmy również napisać do portali internetowych takich jak: zyciesiedleckie.pl, radiopodlasie.pl, tygodniksiedlecki.com, podlasie24.pl itp. Media zaprosimy na Akcję Sprzątania Lasów i Konferencje Ewaluacyjne.

Regularne publikowanie informacji o wszystkich akcjach, szkoleniach, debatach realizowanych w ramach projektu na stronie internetowej, Facebooku i TikToku Fundacji Śmiałka.

Publikacja 15 artykułów o tematyce środowiskowej na blogu Fundacji Śmiałka. Nasze artykuły są apolityczne, opiniotwórcze, posiadają bibliografię, pobrane legalnie i z poszanowaniem praw autorskich grafiki, są w dwóch językach – polskim i angielskim. Artykuły podejmą kwestie takie jak: zmiany klimatyczne, segregacja odpadów, po co nam recykling i upcykling itp. Każdy tekst jesteśmy gotowi przesłać do akceptacji grantodawcy. Chcielibyśmy promować je na Facebooku, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców.

Powyższe działania (poza akcją sprzątania lasów, konferencjami ewaluacyjnymi i szkoleniami z kompetencji miękkich) mogą być zrealizowane zdalnie, jeśli pandemia Covid 19 uniemożliwi nam spotkania twarzą w twarz w grupie szkolnej. Na pewno wymagającym byłoby zorganizowanie tak wielu szkoleń przez Internet, ale udałoby się tego dokonać. Nauka zdalna jest spłaszczeniem edukacji i nie jesteśmy zwolennikami tej formy prowadzenia zajęć, ponieważ interakcja pomiędzy uczestnikami zgromadzenia jest wymuszona. Niemniej jednak, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, nauka przez Internet jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

 

Autor: Fundacja Edukacyjna im. Władysława Śmiałka

 

 

 

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast