24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

05.05.2023

Do 15 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

„Gorąco zachęcam do składania wniosków w programie, który przyczynia się do tego, by przestrzeń publiczna była coraz bardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Ten program ma za zadanie usuwać bariery, które uniemożliwiają tym osobom swobodne funkcjonowanie. Jest to program wieloletni, a całkowita wysokość przeznaczonych na niego środków w latach 2023-2027 wyniesie ok. 300 mln zł.” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego

kościoły i inne związki wyznaniowe

organizacje pozarządowe

podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Program jest realizowany w czterech modułach:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne – planowany budżet tego modułu to 50,6 mln zł.

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne – budżet tej części programu to 12 mln zł.

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe – na realizację tych zadań przeznaczono 10,6 mln zł.

Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby
z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery – wysokość środków w tym module to 6,6 mln zł.

 

Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pytania w sprawie programu można uzyskać dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu 22 581 84 10 wew. 4. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.


Rozmiar czcionki
Kontrast