13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

 

Dnia 9 czerwca 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn.   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Uziębły – II etap”.

Gmina Paprotnia złożyła wniosek w ramach programu OW/GW-1 pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Program OW/GW-1 realizowany na podstawie Umowy udostępnienia środków pomiędzy NFOŚiGW, a WFOŚiGW w Warszawie.

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz podłączeniami do budynków na terenie Gminy Paprotnia w miejscowości Uziębły. Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej wynosi 1.412,00 mb.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania gospodarki ściekowej oraz poprawy stanu środowiska na terenie gminy Paprotnia.

Ilustracja do:  Uroczyste podpisanie umowy w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn.   „Budowa sieci kanal

btr

 


Rozmiar czcionki
Kontrast