21 lipca 2024 Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wojewoda Mazowiecki informuje  o rozpoczęciu przez Ministerstwo Klimatu w cyklu 5 letnim (lata 2020-2024) prac związanych ze sporządzeniem opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020- 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Obowiązek sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1275). Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia wykonywane przez  przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Pismo w sprawie informacji o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju.pdf

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Rozmiar czcionki
Kontrast