13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Podaję się do publicznej wiadomości informację o dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Paprotnia.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:
– być pełnoletnim;
– zamieszkać na terenie  Gminy Paprotnia;
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
– posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w terminie od 25 sierpnia do 27 sierpnia 2020 r.

 

 Zgłoszenie kandydata na rachmistrza wraz  z klauzulą informacyjną należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Paprotnia  w terminie do 27 sierpnia 2020 r., dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza z klauzulą informacyjną.doc

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast