21 lipca 2024 Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Ministerstwo Funfuszy i Polityki RegionalnejZwiązek Miast PolskichCentrum Wsparcia Doradczego

 

 

Konferencja Partnerstwa Razem dla Rozwoju

W dniach 9-10 września 2021 roku w Gródku Dworze (Gmina Jabłonna Lacka) odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Razem dla Rozwoju, zorganizowane w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Bieliński (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii), Magdalena Sałata (Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach), Jarosław Komża (Kierownik projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” w Związku Miast Polskich), Doradcy Związku Miast Polskich: Agnieszka Dawydzik, Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński oraz Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Członkowie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej Partnerstwa Razem dla Rozwoju, w skład którego wchodzą lokalne samorządy: Miasto i Gmina Łosice (Lider partnerstwa), powiat łosicki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat perspektywy finansowej 2021-2027. Przedstawiono propozycje celów strategii terytorialnej oraz zaprezentowano projekty opracowane przez Grupę Roboczą Partnerstwa i Interesariuszy. Po zapoznaniu się z pojęciem projektu strategicznego oraz po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jarosława Komży na temat „Współpraca JST – frazes dobrze brzmiący, czy konieczność dziejowa? Projekt doradczy „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, jako inkubator wsparcia współpracy JST”, uczestnicy przeszli do najważniejszego punktu spotkania, to jest. do pracy nad projektami strategicznymi. W wyniku żywej dyskusji, biorący udział w spotkaniu Członkowie Rady Partnerstwa, za najważniejsze uznali poniższe przedsięwzięcia:

 

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Partnerstwa Radem dla Rozwoju”

 

Cel strategiczny 2: Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

 

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny: „Proekologiczne, zielone Partnerstwo”

 

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny: „Modelowe Centrum Partnerstwa”.

 

Oprócz wymienionych projektów strategicznych, opracowanych przez Radę Partnerstwa, Grupę Roboczą i Doradców, z udziałem interesariuszy oraz na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców, wypracowano szereg przedsięwzięć uzupełniających, które również zostaną ujęte w strategii terytorialnej omawianego obszaru.

Drugiego dnia, odbyły się warsztaty dotyczące elementów składowych Strategii oraz dotyczące projektów strategicznych.

 

Spotkaniu przewodziło motto:

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” (Henry Ford, założyciel Ford Motor Company)

 

 

Galeria zdjęć:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie Zdjęcie

Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy obszaru Partnerstwa „Razem dla rozwoju” !

Gminy: Łosice, Olszanka, Huszlew, Stara Kornica,  Sarnaki, Platerów, Przesmyki,  Korczew, Paprotnia, Repki, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Kosów Lacki i Ceranów utworzyły Partnerstwo „Razem dla rozwoju”, którego celem jest długofalowa, celowa i efektywna współpraca na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego realizację potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Służyć temu będzie m.in. aktualnie opracowywana Strategia Terytorialna Partnerstwa, definiująca strategiczne kierunki i działania rozwojowe, realizowane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak również gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów wpisujących się w przedstawione poniżej kierunki działania. Projekty powinny mieć charakter partnerski (ich oddziaływanie powinno wykraczać poza Państwa gminę) oraz rozwiązywać więcej niż jeden problem, realizować potrzeby więcej niż jednej grupy społecznej i wykorzystywać więcej niż jeden potencjał obszaru/społeczności Partnerstwa.

 

Projekt można zgłosić przez wypełnienie formularza zamieszczonego pod tym linkiem:

https://forms.gle/ah45XswiUqf7CqNh9

 


Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Paprotnia do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Projekt CWD Razem dla Rozwoju nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 – 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie!

Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfs97cttv6

Ankietę należy wypełnić do dnia 25.02.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Paprotnia
/-/ Leszek Trębicki


Ilustracja do:  Centrum Wsparcia DoradczegoRegulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc

 


Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start! Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców! Razem dla Rozwoju! Samorządy powiatów łosickiego, sokołowskiego i siedleckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Powiat Łosicki, Miasto i Gmina Łosice, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast Polskich opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych inwestycji. W trakcie projektu przeprowadzone zostaną ankiety wśród młodzieży – uczniów ostatnich klas szkół średnich, wśród mieszkańców i liderów. Duże znaczenie w projekcie ma zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i aktywne komentowanie kolejnych wyników prowadzonych prac projektowych. Naszemu Partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa ze Związku Miast Polskich udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji. Wsparcie doradcze Związku Miast Polskich w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez uczestników Partnerstwa Razem dla Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju obszaru czyni nasze Partnerstwo dobrze uzbrojonym w argumenty negocjacyjne z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków europejskich w Perspektywie 2021-2027. Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich, są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Partnerstwo Razem dla Rozwoju to wymierne korzyści dla wspólnot lokalnych Chcemy wzmocnić współpracę miedzy naszymi samorządami. W projekcie będziemy analizować jak zmniejszyć koszty świadczenia usług publicznych, tworzyć zespoły negocjacyjne, których celem będzie skuteczne pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Wybrane do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych oraz do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy dostępności i jakość w sektorze usług. Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. W imieniu Partnerstwa Razem Dla Rozwoju Starosta/Burmistrz/Wójt (podpis)

 


Rozmiar czcionki
Kontrast