26 listopada 2020 Imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy
Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5 000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na: http://www.tygieldolinybugu.pl

 

 

Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla mieszkańców gminy Paprotnia mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie technik ratowniczych stosowanych w ratownictwie technicznym współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5 000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na: http://www.tygieldolinybugu.pl/

 

 

Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach wodnych otwartych dla mieszkańców z terenu gminy Paprotnia mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie technik ratowniczych stosowanych w ratownictwie wodnym współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na:  http://www.tygieldolinybugu.pl

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast