30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy
Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5 000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na: http://www.tygieldolinybugu.pl

 

 

Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla mieszkańców gminy Paprotnia mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie technik ratowniczych stosowanych w ratownictwie technicznym współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5 000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na: http://www.tygieldolinybugu.pl/

 

 

Ilustracja do:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie pn. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach wodnych otwartych dla mieszkańców z terenu gminy Paprotnia mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie technik ratowniczych stosowanych w ratownictwie wodnym współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego pt. „Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Wartość realizowanego zadania: 5883,05 zł , w tym ze środków EFRROW 5000 zł.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażane przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji znajduje się na:  http://www.tygieldolinybugu.pl

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast