30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –  dalej RODO – informuję, że:

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Paprotnia jest Wójt Gminy Paprotnia, adres: ul. 3-go Maja 2, 08-107 Paprotnia, adres e- mail: ug@paprotnia.pl, tel./fax 25 631 21 10.

Z Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – można skontaktować się pisząc na adres e‑mail: iod@paprotnia.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. I.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia umowy darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych w związku z realizacją wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; archiwalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych osobowych;

prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast