24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

O Gminie

07.01.2020
mapa_obszar

Gmina Paprotnia jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego. Odległość od miasta powiatowego – Siedlce wynosi ok. 20 km, a od Warszawy ok. 120 km.Zajmuje powierzchnię 81,43 km2 , liczy ok. 2800 mieszkańców zamieszkałych w 22 sołectwach.Jest to gmina typowo rolnicza.82,47 % powierzchni gminy zajmują grunty orne i lasy, pozostałe 17,53% stanowią nieużytki, tereny zabudowane, drogi, rowy oraz tereny zieleni. Warunki do rozwoju produkcji rolnej są dobre i należy odczytywać je w kategoriach korzystnych warunków o właściwych stosunkach wodno – powietrznych. Gleby te są odpowiednie do uprawy pszenicy, żyta, ziemniaków i ten typ upraw dominuje w produkcji rolniczej. Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych gminy pełnią drogi powiatowe Siedlce – Paprotnia – Korczew oraz Sokołów Podlaski – Paprotnia. Przez obszar Gminy przebiega 48 km dróg powiatowych i 51 km dróg gminnych.Gmina w całości jest zwodociągowana, a sieć wodociągowa liczy 52,6 km linii wodociągowej. Woda nie wymaga uzdatniania, spełnia wszelkie wymogi unijne. W trosce o czyste środowisko zbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków, a budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji.Przez teren gminy przebiega jedna z najbardziej malowniczych tras rowerowych Siedlce- Jabłonna Lacka – Skrzeszew- Paprotnia – Siedlce oraz oznakowana przez PTTK o/Siedlce rowerowa trasa Paprocka i trasa Drohiczyńska. Wyznaczona została również Droga Jakubowa, której pielgrzymkowym celem jest Santiago de Compostela ( Hiszpania).

 


Rozmiar czcionki
Kontrast