27 stycznia 2021 Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

O Gminie

07.01.2020
mapa_obszar

Gmina Paprotnia jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego. Odległość od miasta powiatowego – Siedlce wynosi ok. 20 km, a od Warszawy ok. 120 km.Zajmuje powierzchnię 81,43 km2 , liczy ok. 2800 mieszkańców zamieszkałych w 22 sołectwach.Jest to gmina typowo rolnicza.82,47 % powierzchni gminy zajmują grunty orne i lasy, pozostałe 17,53% stanowią nieużytki, tereny zabudowane, drogi, rowy oraz tereny zieleni. Warunki do rozwoju produkcji rolnej są dobre i należy odczytywać je w kategoriach korzystnych warunków o właściwych stosunkach wodno – powietrznych. Gleby te są odpowiednie do uprawy pszenicy, żyta, ziemniaków i ten typ upraw dominuje w produkcji rolniczej. Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych gminy pełnią drogi powiatowe Siedlce – Paprotnia – Korczew oraz Sokołów Podlaski – Paprotnia. Przez obszar Gminy przebiega 48 km dróg powiatowych i 51 km dróg gminnych.Gmina w całości jest zwodociągowana, a sieć wodociągowa liczy 52,6 km linii wodociągowej. Woda nie wymaga uzdatniania, spełnia wszelkie wymogi unijne. W trosce o czyste środowisko zbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków, a budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji.Przez teren gminy przebiega jedna z najbardziej malowniczych tras rowerowych Siedlce- Jabłonna Lacka – Skrzeszew- Paprotnia – Siedlce oraz oznakowana przez PTTK o/Siedlce rowerowa trasa Paprocka i trasa Drohiczyńska. Wyznaczona została również Droga Jakubowa, której pielgrzymkowym celem jest Santiago de Compostela ( Hiszpania).

 


Rozmiar czcionki
Kontrast