26 listopada 2020 Imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Ustawa

z dnia 26 lipca 2013r.

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

– przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
– posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
– zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2015r.  do dnia 30 kwietnia 2016r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

– 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
– 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
– 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Rozmiar czcionki
Kontrast