23 czerwca 2024 Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Ustawa

z dnia 26 lipca 2013r.

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

– przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
– posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
– zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2015r.  do dnia 30 kwietnia 2016r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

– 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
– 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
– 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Rozmiar czcionki
Kontrast