30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

 

W dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja otwarcia projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w obrębie gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki, które podpisały umowę partnerską w celu realizacji projektu. Liderem projektu jest Gmina Przesmyki.

Całkowita wartość projektu to 12 414 963,96 zł, koszty kwalifikowane – 11 197 273,00 zł,
a wysokość dotacji 7 838 091,10 zł.

Inwestycja polega na modernizacji istniejących systemów wytwarzania energii do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w 1072 gospodarstwach domowych na terenie 96 miejscowości.

Cele szczegółowe projektu to zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach z gmin energii odnawialnej, ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach, wzrost produkcji energii cieplnej
z nowych instalacji OZE w gospodarstwach oraz promowanie wśród mieszkańców gmin postaw proekologicznych oraz zachęcanie do czynnego udziału w poprawie jakości powietrza atmosferycznego.

Jest to drugi projekt realizowany przez Gminę Przesmyki – Lidera Projektu, Korczew, Paprotnia i Repki. Projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” – I etap współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, Schemat ,,Odnawialne źródła energii
i kogeneracja”. Projekt zrealizowany został w latach 2011-2013. We wszystkich gminach zamontowano łącznie 1396 instalacji kolektorów słonecznych. Całkowita wartość projektu to 14.473.272,80 zł, koszty kwalifikowane to 14.260.872,8 zł, a wysokość dotacji 9.982.610,96 zł.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania instalacji OZE.

W konferencji uczestniczyli:

Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Andrzej Skolimowski – Wójt Gminy Przesmyki

Apolonia Stasiuk – Wójt Gminy Repki

Sławomir Wasilczuk – Wójt Gminy Korczew

Leszek Trębicki – Wójt Gminy Paprotnia

Piotr Szymański – Prezes Zarządu ANTINUS Spółka z o. o. – Wykonawca instalacji OZE

Marek Tyszko – Inspektor Nadzoru

Marcin Melon – Ekspert zamówień publicznych

 

 

Zdjęcie przedstawia Wójtów Gminy biorących udział w projekcie Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza

 

Zdjęcia z konferencji otwarcia projektu są dostępne w Galerii zdjęć Gminy Paprotnia

 

Artykuł prasowy- Energia odnawialna energią czystą i tanią 07.08.2020 r

Artykuł prasowy- Energia odnawialna energią przyszłości 07.08.2020 r

Ulotka o projekcie 07.08.2020 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast