25 stycznia 2021 Imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

 

W dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja otwarcia projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w obrębie gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki, które podpisały umowę partnerską w celu realizacji projektu. Liderem projektu jest Gmina Przesmyki.

Całkowita wartość projektu to 12 414 963,96 zł, koszty kwalifikowane – 11 197 273,00 zł,
a wysokość dotacji 7 838 091,10 zł.

Inwestycja polega na modernizacji istniejących systemów wytwarzania energii do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w 1072 gospodarstwach domowych na terenie 96 miejscowości.

Cele szczegółowe projektu to zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach z gmin energii odnawialnej, ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach, wzrost produkcji energii cieplnej
z nowych instalacji OZE w gospodarstwach oraz promowanie wśród mieszkańców gmin postaw proekologicznych oraz zachęcanie do czynnego udziału w poprawie jakości powietrza atmosferycznego.

Jest to drugi projekt realizowany przez Gminę Przesmyki – Lidera Projektu, Korczew, Paprotnia i Repki. Projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” – I etap współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, Schemat ,,Odnawialne źródła energii
i kogeneracja”. Projekt zrealizowany został w latach 2011-2013. We wszystkich gminach zamontowano łącznie 1396 instalacji kolektorów słonecznych. Całkowita wartość projektu to 14.473.272,80 zł, koszty kwalifikowane to 14.260.872,8 zł, a wysokość dotacji 9.982.610,96 zł.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania instalacji OZE.

W konferencji uczestniczyli:

Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Andrzej Skolimowski – Wójt Gminy Przesmyki

Apolonia Stasiuk – Wójt Gminy Repki

Sławomir Wasilczuk – Wójt Gminy Korczew

Leszek Trębicki – Wójt Gminy Paprotnia

Piotr Szymański – Prezes Zarządu ANTINUS Spółka z o. o. – Wykonawca instalacji OZE

Marek Tyszko – Inspektor Nadzoru

Marcin Melon – Ekspert zamówień publicznych

 

 

Zdjęcie przedstawia Wójtów Gminy biorących udział w projekcie Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza

 

Zdjęcia z konferencji otwarcia projektu są dostępne w Galerii zdjęć Gminy Paprotnia

 

Artykuł prasowy- Energia odnawialna energią czystą i tanią 07.08.2020 r

Artykuł prasowy- Energia odnawialna energią przyszłości 07.08.2020 r

Ulotka o projekcie 07.08.2020 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast