24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

WFOŚiGW

13.01.2023

 

WFOŚiGW
Ilustracja do: WFOŚiGW

 


Ilustracja do: WFOŚiGW

 

Ilustracja do: WFOŚiGW

 


 

 

Ilustracja do: WFOŚiGW

 

Ilustracja do: WFOŚiGW

 

Ilustracja do: WFOŚiGW
Ilustracja do: WFOŚiGW


Ilustracja do: WFOŚiGWIlustracja do: WFOŚiGWIlustracja do: WFOŚiGW


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia”

Ilustracja do: WFOŚiGW


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Hołubla”

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Hołubla dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 16.200,00

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek OSP Hołubla w sprawie dofinansowania zadania pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Hołubla” został rozpatrzony pozytywnie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  przyznał dotację w kwocie 16.200,00 zł.

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Czarnoty”

,, Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Czarnoty dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 16.200,00 zł”

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek OSP Czarnoty w sprawie dofinansowania zadania pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Czarnoty” został rozpatrzony pozytywnie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  przyznał dotację w kwocie 16.200,00 zł.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia”

Obraz tablicy informującej, że usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Paprotnia dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 29 419,29 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia” został w dniu 14.07.2020 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości  29 419,29 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Uziębły- II etap”

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Uziębły- II etap" dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Paprotnia informuje, że w dniu 02.06.2020 r. została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Uziębły- II etap”.  Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Paprotnia zostało przyznana pożyczka w wysokości  485 000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia”

Obraz tablicy informującej, że usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Paprotnia dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 44 969,84 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia” został w dniu 07.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 44 969,84 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla”

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 29 419,23 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla”został w dniu 05.09.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 29 419,23 zł, co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czarnoty”

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 22 288,95 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czarnoty”został w dniu 21.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 22 288,95 zł, co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krynki”

 

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krynki" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 26 235,00 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krynki”został w dniu 13.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 26 235,00 zł, co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia”

 

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 21 176,88 zł

 

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia” został w dniu 22.06.2017 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości       do 21 176,88 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Paprotnia”

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Paprotnia" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 8 743,00zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Paprotnia”został w dniu 13.06.2017  pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości  do 8 743,00, co stanowi do 89% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjna ,,tajemnicze owady” przy zbiorniku wodnym w Rzeszotkowie”

Obraz tablicy informującej, że zadanie ""Ścieżka edukacyjna ,,tajemnicze owady" przy zbiorniku wodnym w Rzeszotkowie" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 39 737,90 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Ścieżka edukacyjna ,, tajemnicze owady” przy zbiorniku wodnym w Rzeszotkowie” został rozpatrzony pozytywnie w dniu 24.05.2016 r. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 39 737,50 zł, co stanowi 87 % kosztu kwalifikowanego zadania.

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Ogród dydaktyczny : „Edukacja poprzez kontakt z przyrodą” przy Zespole Szkół w Paprotni ”

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Ogród dydaktyczny : Edukacja poprzez kontakt z przyrodą" przy Zespole Szkół w Paprotni, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 41 033,00 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Ogród dydaktyczny : „Edukacja poprzez kontakt z przyrodą” przy Zespole Szkół w Paprotni” został rozpatrzony pozytywnie w dniu 24.05.2016 r. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 41 033,00 zł, co stanowi 87 % kosztu kwalifikowanego zadania.

 


 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast