26 listopada 2020 Imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Uchwała Nr XIX/100/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/99/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Uchwała Nr XIX/101/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XVI/85/19 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia.

Uchwała Nr XVI/84/19 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast