24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Uchwały

28.02.2020

Uchwała Nr XIX/100/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/99/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Uchwała Nr XIX/101/20 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XVI/85/19 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia.

Uchwała Nr XVI/84/19 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast