26 marca 2017 Imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora
Gmina Paprotnia

Kalendarz

Marzec 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nasza Gmina
data-0

test

1
mar
data-1

Slide 3

10
kwie
data-2

slide 4

12
kwie
data-3data-4data-5data-620.03.2017

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach serdecznie zapraszają

7 kwietnia2017 r. w Urzędzie Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia:00 – 14:00; na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematykę funduszy unijnych.

20.03.2017

15.03.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Paprotnia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hołubli

Zarządzenie Wójta Gminy Paprotnia

10.03.2017

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

OGŁOSZENIE

01.03.2017

 

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminyw 2017 r.

 

Wójt Gminy Paprotnia ogłoszą nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy w 2017

1.Szczegółowe zasady i tryb postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Paprotnia, sposobu jej rozliczania wykonania zlecanego zadania określa Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paprotnia na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

2.Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 16.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Paprotnia ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia.

3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do w/w uchwały.

5.Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Paprotnia oraz na stronie internetowej www.paprotnia.pl

6.Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Paprotnia na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)

7.Decyzje w sprawie przyznania dotacji , bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy Paprotnia i umieści informację na stronie internetowej Gminy .

 

                                                                                              Stanisław Ładziak

                                                                                            Wójt Gminy Paprotnia

Paprotnia dnia 01.03.2017r.             

Załącznik nr 1

24.02.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości

powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3.: Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Projekty sieciujące ofertę LGD

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

I.Termin składania wniosków:              

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 marca 2017 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 marca 2017 r. do godziny 15.30

 

Czytaj dalej

Wójt Gminy Paprotnia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paprotnia w 2017 roku". Zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Paprotnia w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paprotnia w 2017 r."

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Gminy w Paprotni, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia, numer tel. 25 63 121 10 w dniach od 21 lutego do 6 marca 2017 roku

Osoba upoważniona do kontaktu: Anna Kosieradzka Tel. 25 63 121 10, e-mail: a.kosieradzka@paprotnia.pl

 Program opieki 2017- projekt

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

20.02.2017

Informacja

Wójt Gminy Paprotnia informuje, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w 2017 dla organizacji pozarządowych.

Termin składania ofert: 20.02.2017r.  -21.03.2017r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.paprotnia.pl,   w Biuletynie Informacji Publicznej  www.e-bip.pl/start/31 , oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

14.02.2017

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy,

 Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

XV_BGR_Regulamin

Załącznik nr 1 (BGR 2017)