10 sierpnia 2020 Imieniny: Borysa, Filomeny, Wawrzyńca
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa
PAPROTNIA Pogoda

Lokalny Portal Mapowy

WFOŚiGW

20.11.2019

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia”

Obraz tablicy informującej, że usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Paprotnia dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 44 969,84 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia” został w dniu 07.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 44 969,84 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla”

Obraz tablicy informującej, że zadanie "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 29 419,23 zł

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hołubla”został w dniu 05.09.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 29 419,23 zł, co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ” Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czarnoty „

Ilustracja do:  WFOŚiGW

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czarnoty”został w dniu 21.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 22 288,95 , co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krynki”

 


Ilustracja do:  WFOŚiGW

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krynki”został w dniu 13.08.2019 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 26 235,00 , co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia”

 

Ilustracja do:  WFOŚiGW

 

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Paprotnia” został w dniu 22.06.2017 r. rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości       do 21 176,88 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Paprotnia”

Ilustracja do:  WFOŚiGW

Gmina Paprotnia informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.„Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Paprotnia”został w dniu 13.06.2017  pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznane zostało Gminie Paprotnia dofinansowanie w formie dotacji w wysokości  do 8 743,00, co stanowi do 89% kosztu kwalifikowanego zadania.

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy przychodni zdrowia w Hołubli”

tabliczka 11

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjna ,, tajemnicze owady” przy zbiorniku wodnym w Rzeszotkowie”

rzeszotkow1

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Ogród dydaktyczny : Edukacja poprzez kontakt z przyrodą” przy Zespole Szkół w Paprotni ” Prezentacja111


Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ,, Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Paprotnia”

Prezentacja1

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ,, Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Koryciany gmina Paprotnia”

koryciany D

 

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn.,, Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łęczycki gmina Paprotnia”

łęczycki

 

 


 

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn.,, Edukacja ekologiczna poprzez zabawę „

szkoła hołubla

 

Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn.,, Edukacja ekologiczna  mieszkańców gminy Paprotnia „

Szkoła Paprotnia
Rozmiar czcionki
Kontrast