24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Województwo Mazowieckie po raz pierwszy ogłasza konkurs „Konkurs: Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”. Celem konkursu jest docenienie i nagrodzenie wysiłków mazowieckich gmin za osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim wdrażanie i realizowanie zapisów Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej, tj. kluczowych, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, aktów prawa miejscowego.

Adresatami konkursu są wszystkie mazowieckie gminy.

Zgłoszone działania będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej (działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania);

2. Edukacja ekologiczna (wraz ze wsparciem organizacyjno-technicznym realizacji planu działań krótkoterminowych będącego elementem Programu ochrony powietrza);

3. Kontrola przestrzegania Uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych;

4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego.

Nagrody będą przyznawane w kategoriach:

– gminy o liczbie mieszkańców ≤ 5 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);

– gminy o liczbie mieszkańców > 5 000 ≤ 20 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);

– gminy o liczbie mieszkańców > 20 000 (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III).

Nagrodami w konkursie będą nagrody finansowe w wysokości:

1. za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości do 50 000 zł;

2. za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości do 30 000 zł;

3. za zajęcie III miejsca – nagroda w wysokości do 15 000 zł.

Oprócz nagród głównych przewiduje się przyznawanie wyróżnień finansowych w wysokości do 10 000 zł.

Na podstawie nagrodzonych zgłoszeń stworzony zostanie „Katalog Najlepszych Praktyk na Mazowszu” opisujący nagrodzone działania i mający być inspiracją, pomocą i stanowić przykład do naśladowania dla wszystkich mazowieckich gmin we wdrażaniu skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Wypełniony formularz wniosku konkursowego należy złożyć w terminie od 29 września 2023 r. do 16 października 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa ePUAP.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod telefonem 22 59 79 082, 22 59 79 234 lub wysyłając pytania na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Zapraszamy do udziału!

Formularz wniosku konkursowego

Regulamin konkursu


Rozmiar czcionki
Kontrast