30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej obsadzie do 3585,6 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszą obejmującej budowę:
1. 12 budynków inwentarskich ,każdy z pomieszczeniem technicznym,
2. budynku biurowo – gospodarczego,
3. magazynu słomy,
4. kontenera na parowniki gazu płynnego z 4 kotłami na gaz płynny,
5. kontenera chłodniczego na sztuki padłe,
6. 24 silosów paszowych każdy o poj. 30,7 m3, ustawione na 12 płytach żelbetowych,
7. wagi samochodowej najazdowej,
8. 2 agregatów prądotwórczych,
9. szczelnego, bezodpływowego zbiornika betonowego na ścieki socjalno – bytowe o pojemności całkowitej 10m3 i użytkowej 9m3,
10. 12 szczelnych, bezodpływowych zbiorników betonowych na ścieki socjalne, każdy pojemności całkowitej 2m3 użytkowej 1,8m3′
11.12 szczelnych, bezodpływowych zbiorników betonowych na ścieki technologiczne, każdy o pojemności całkowitej 10m3 i użytkowej 9,0m3,
12. 12 zbiorników na płynny gaz propan, o pojemności całkowitej 6,4m3,każdy w nasypie ziemnym,
13. 2 studni głębinowych (podstawowa i awaryjna),
l 4. 2 zbiorników przeciwpożarowych, każdy o pojemności 1 5 0m3,
1 5. niecki dezynfekcyjnej z zadaszeniem (brodzik dezynfekcyjny),
16. 1 szczelnego betonowego odstojnika na wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody o pojemności całkowitej ok. 10m3,
I7. drogi placów manewrowych z kostki betonowej,
18. przyłączy: wodociągowego (ze studni własnej), kanalizacji lokalnej sanitarnej i technologicznej, gazu płynnego, elektrycznego
na działkach nr ewid. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 7/1, 308/2 i 308/3 położonych we wsi Uziębły, gmina Paprotnia – z wyłączeniem z możliwości zainwestowania lasów LsV, o łącznej powierzchni 2,0372

obwieszczenie


Rozmiar czcionki
Kontrast