28 stycznia 2023 Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wójt Gminy Paprotnia informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie
od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 1-31 października 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Paprotnia (pok. nr 2) lub pod numerem telefonu  25/6312110

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Klauzula informacyjna

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast