24 czerwca 2024 Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

W dniu 22 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Paprotnia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w  ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.  Umowę podpisał Wójt Gminy Paprotnia Leszek Trębicki wspólnie z Hoszczańską Radą Wiejską w Rejonie Rówieńskim w Obwodzie Rówieńskim (Ukraina) reprezentowaną przez Wójta Mykola Panchuk oraz z Wiejską Wspólnotą Terytorialną w Podłoźcach w Rejonie Dubieńskim w Obwodzie Rówieńskim (Ukraina) reprezentowaną przez Wójta Mykola Kostiukevych.

W trakcie spotkania omówione zostały także szczegółowe kwestie związane ze wspólnym złożeniem wniosku aplikacyjnego.

Projekty polsko – ukraińskie mają na celu:

wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji;

kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody;

poprawić dostęp do opieki zdrowotnej;

pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego
w zrównoważony sposób;

rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach;

usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy.

Wszystkie projekty muszą być realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast rolę instytucji krajowej pełni Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy. Wspólny sekretariat mieści się w Warszawie, w Centrum Projektów Europejskich.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

ochronę przyrody,

poprawę jakości zasobów wodnych i usprawnienie gospodarki wodnej,

ochronę zdrowia,  w tym rozbudowę infrastruktury szpitalnej i zakup sprzętu,

współpracę administracji i społeczności lokalnych,

działania promocyjne i szkoleniowe,

usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej.

 

Budżet programu wynosi 187,4 mln euro ze środków unijnych.

Program może sfinansować maksymalnie 90% wartości projektu.

 

Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Ilustracja do: Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukr Podpisanie porozumienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast